Wordpress Anpassad Kurs

Ett företag som inte känner att de behöver gå igenom de introducerande stegen i att sköta WordPress eller har helt andra behov än föreslaget kursinnehåll kan gå en specialanpassad kurs. Alla företag har olika mål och syften för att använda WordPress. En företagsanpassad kurs erbjuder därför en skräddarsydd agenda speciellt anpassad till ert företags behov.

Kurslängd: Anpassat
Pris: Anpassat

Anpassat innehåll

  • Erbjuda hemsidor i WordPress som lösning till kunder
  • Modifiera befintliga teman och lära er skapa egna
  • Få tips och tricks på hur man använder WordPress för sociala medier