Wordpress Starter-Kit

Nybörjare, Fördjupning + valfri kurs!

För dig som är nyfiken på WordPress och dess möjligheter men inte riktigt vet var du ska börja. Du får lära dig om WordPress från grunden, till hur du gör mer avancerade uppgifter som formulärhantering, användarhantering samt bildhantering i WordPress. Kursen är en sammanslagning av kurserna WordPress Nybörjare, WordPress Fördjupning samt 1 valfri kurs, utspritt över 3 dagar!

Kurslängd: 3 dagar
Pris: 15 900:-

Kursinnehåll

3 kurser till ett förmånligt pris!