Kursplattform med WordPress LMS

Utbildningar, kurser och intranät med WordPress

Vi hjälper dig att utveckla en kursplattform direkt i WordPress. Kursplattformar, även känt som LMS, står för Learning Management System och används för att skapa och sälja onlinekurser och bygga upp intranät.