Mareli Medical AB

Ett större pågående arbete på ett stort nätverk av e-handels sajter. Mareli Medical behövde någon som tar ansvar för deras webbshopar och vara tillhands som support vid uppdateringar och större förändringar på hemsidorna. Grafix Studio tackade ja till uppdraget!